Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Allergitestade sängkläder

I handeln finns kuddar, täcken och madrasser som uppges vara ”allergitestade” och ”allergisäkra” och rekommenderade av Astma- och allergiförbund. Det innebär att man inte får allergi av sängkläderna i sig men det betyder inte att kvalster inte trivs och förökar sig.

I handeln finns också ”antikvalster”, ”kvalsterresistenta” och ”antibakteriella” sängkläder. Fabrikanterna hävdar att kvalster inte trivs eller till och med dör. Man skall vara mycket kritisk till denna typ av utfästelser. Många hänvisar till förenklade laboratorietest som inte avspeglar verkliga förhållanden. Men lika vanligt är att påståenden görs utan några som helst vederhäftiga undersökningar. Produkter har anmälts till Konsumentombudsmannen och två företag har fällts i marknadsdomstolen.

Ännu har ingen fabrikant kunnat uppvisa kvalsterfria sängar eller sängkläder. Kvalster förökar sig i alla typer av madrasser, täcken och kuddar - bomull, tagel, polyeter (skumgummi), naturgummi (latex), polyuretanmadrasser, ull, kapokfibrer etc. Det finns ännu inga tillförlitliga undersökningar som påvisat skillnader mellan olika fabrikat av madrasser. I en dansk och i en tysk studie fann man en tendens till högre allergenmängd i skumgummimadrasser, vilket skulle kunna förklaras av att det kan vara fuktigare i en skumgummimadrass.

Alla vanliga frågor