Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Kan man garantera att åtgärderna hjälper?

Vid all allergibehandling är det viktigt att undvika det man är allergisk emot.

Lika lite som man kan garantera att allergi- och astmaläkemedel tar bort alla besvär, lika lite kan man garantera att alla allergibesvär försvinner om man minskar risken att andas in allergen i sängen och förbättrar ventilationen. Besvären kan bero på andra allergier eller andra orsaker. Effekten av förebyggande åtgärder har också varit större på barn och ungdomar än på vuxna med långvarig kronisk astma.

Man vet att:

Alla vanliga frågor