Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Vilka sängar och sängkläder är bra?

Det är inte sängar eller sängkläder som är orsak till kvalsterallergi utan, som tidigare sagts, fuktigheten i bostaden. Ju fuktigare bostad, desto mera kvalster i sängen. Och ju äldre sängkläder, desto större mängder allergen innehåller de.

I en dansk studie undersöktes 92 olika madrasser med avseende på mängden kvalsterallergen. Madrasserna var mellan 1 och 15 år gamla. Redan efter 1 år innehöll madrasserna i genomsnitt betydande mängder allergen. Och efter 5 år innehöll de mängder som bedömdes kunna utlösa akuta astmabesvär.

Att regelbundet köpa ny madrass och nya sängkläder är en bra men dyrbar metod. Laboratorieförsök har visat att redan efter 3 månader har kvalster etablerat sig på nytt. Huvudregeln är att man väljer typ av säng och sängkläder med hänsyn till den komfort man önskar. Kuddar och täcken skall vara tvättbara vid 60 grader.

Sängen ska ha en så väl ventilerad konstruktion som möjligt. Resårmadrasser med träram och en kärna av spiraler är bra. Skumgummimadrasser och liknande tjocka madrasser måste ligga på bottnar som luftas effektivt, till exempel ribbotten.

Alla vanliga frågor