Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Luftfuktare avråds helt

Luftfuktare tillför fukt och ökar risken för kvalsterväxt. Användning avråds helt.

Alla vanliga frågor