Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Hjälper luftrenare vid kvalsterallergi?

Eftersom kvalsterallergen inte är luftburna annat än korta stunder vid t.ex. bäddning och städning så har luftrenare eller jonisatorer ingen eller mycket begränsad effekt vid kvalsterallergi. Det finns några få och små studier som visat en viss effekt, men de flesta har inte visat någon effekt alls.

Alla vanliga frågor