Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Sänkt rumstemperatur i sovrummet hjälper inte

Sänkt temperatur missgynnar visserligen kvalstertillväxt men samtidigt ökar den relativa fuktigheten i rummet om temperaturen sänks och det gynnar tillväxt av kvalster. Att sänka temperaturen för att få mindre kvalster är ingen säker metod.

Det avgörande är sannolikt att så snart man ligger i sängen så är temperatur och fukt gynnsam för kvalster.

Alla vanliga frågor