Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Städa normalt

Städning minskar inte kvalsterallergibesvär. Generellt kan sägas att det i en välventilerad men mycket dammig bostad i Norrbotten inte finns kvalster. Medan det däremot i dåligt ventilerad bostad i Skåne, trots daglig och intensiv städning, finns gott om dem. Skillnaden beror på att det är naturligt torrt i norr och naturligt fuktigt i söder, inte på skillnader i städning.

Intensiv dammsugning av madrassen kan minska mängden kvalsterallergen men antalet kvalster minskar bara marginellt. De finns längst in i madrassen och håller sig fast i stoppningen med hjälp av hullingarna på benen. I en undersökning minskade antalet kvalster med 4 procent efter noggrann dammsugning i 10-15 minuter.

Det finns inga undersökningar som visar att torrmoppning är bättre än våtstädning om man har kvalsterallergi. Det viktigaste är att fukt som tillförs i samband med städning och andra aktiviteter i en bostad effektivt ventileras ut.

Alla vanliga frågor