Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Undvik onödig fukt i bostaden

Torkning av tvätt på streck i bostaden höjer fuktigheten inomhus och ska undvikas. Fukt från torktumlare och torkskåp ska ventileras bort eller vara försedda med kondensavfuktare. Stora akvarier kan bidra till förhöjd fuktighet.

Fuktproblem i badrum kan minskas med hjälp av en extramonterad fläkt.

Alla vanliga frågor