Hem > Alla kapitel > Vanliga frågor > Beställ boken

Vad kan jag göra för att inte få allergi?

Den här webbsajten beskriver vilka åtgärder som är viktiga att vidta när man redan har kvalsterallergi och besvär. Man brukar tala om sekundär prevention eller behandling.

Man vet inte säkert vilka faktorer som påverkar att man får allergi, och om man kan förebygga att allergi över huvud taget utvecklas (primär prevention). En rad vetenskapliga undersökningar pågår i syfte att ge mera kunskap om detta.

Alla vanliga frågor