< Översikt kvalsterallergi

Städning hjälper inte

Kvalsterallergi kallas ibland felaktigt för ”dammallergi”. Kvalsterallergiker uppmanas att städa noggrannt och ta bort dammsamlande saker. Råden är verkningslösa. Kvalster överlever inte i damm och städning minskar helt enkelt inte allergibesvären.

Ett bra exempel är att en kvalsterallergiker kan ha svåra allergibesvär i sitt dammfria hem i Ystad, p.g.a. den naturligt hög luftfuktigheten i Skåne.

När han besöker vänner i Östersund, som har dammigt och ostädat, har han inga allergibesvär, eftersom Jämtland har ett torrt klimat. Städning hjälper helt enkelt inte vid kvalsterallergi.