Hem >

Alla kapitel

Förord

Förr och nu
Allergier vanligare.

Om sängkvalster
Ett spindeldjur som behöver fukt, värme och mörker.

Om allergen från sängkvalster
Finns mest i sängen.

Förekomst av sängkvalster
Kvalster trivs i södra Sverige som har ett fuktigt klimat.

Symtom och diagnos
Allergibesvären är svårast på natten och morgen.

Känslighet och risknivåer
Allergendosens storlek påverkar risken för att man skall utveckla kvalsterallergi och svårighetsgraden på allergibesvären.

Bestämning av kvalsterallergen
Ett dammsugningsprov från en madrass visar hur mycket kvalster som finns.

Förebyggande åtgärder
Undvika det som du är allergisk emot är bästa behandlingen.

Undvika att andas in allergen i sängen
Att stoppa in madrass, täcke och kudde i dokumenterat allergentäta skydd är en förstahandsåtgärd vid kvalsterallergi.

Bra ventilation dåligt för kvalster
Om ventilationen i bostaden fungerar bra sjunker luftfuktigheten och sängkvalster trivs inte.

Vanliga frågor och goda råd

Sammanfattning


Ordförklaringar

Fördjupande information


Beställ inbunden bok