Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 7

Känslighet och risknivåer

Allergendosens storlek påverkar risken för att man skall utveckla kvalsterallergi och svårighetsgraden på allergibesvären.

På grund av skillnader i känslighet mellan olika människor så är det inte möjligt att ange exakt vid vilken allergennivå man riskerar att utveckla allergi och när man får besvär. Det har visat sig att även låga nivåer, mindre än 0,5 mikrogram (miljondels gram) allergen/gram prov kan räcka.

Det är emellertid inte bara dosens storlek och känsligheten som har betydelse. Det finns också andra omständigheter som påverkar risken för att utveckla allergi. Dessa är inte helt kända men bland annat diskuteras ändrade boende- och kostvanor.

Dessutom gäller följande:

Nästa: Bestämning av kvalsterallergen