Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 4

Om allergen från sängkvalster

Det är inte sängkvalstret som ger problem utan de allergen, d.v.s. de allergiframkallande ämnen som de producerar. För att kunna vidta effektiva åtgärder är det därför viktigt att ha kunskap om var allergenerna finns.

Enzym i matsmältningen

Enzymer har till uppgift att bryta ner föda. Det är enzym i kvalstrets matsmältning som ställer till allergibesvären. Dessa enzym är kraftfulla allergen som fastnar på spillningen. Varje sängkvalster avger ett 20-tal avföringspartiklar per dygn.

Några allergipartiklar kan räcka

Partiklarna med allergen, som redan från början är mycket små, nöts efterhand ner till ännu mindre partiklar. I en använd madrass kan storleken på partiklarna variera mellan 1–40 tusendels millimeter. En använd madrass som innehåller sängkvalster kan innehålla miljontals och åter miljontals allergipartiklar. Dessa mängder ska ställas mot att det kanske bara krävs ett fåtal partiklar ner i luftvägarna för att de känsligaste allergikerna ska få besvär.

Mest i sängen

Sängkvalster överlever bara i tjocka textilier och stoppningar. Normalt är den egna sängen den största allergenkällan. Eftersom man ligger i sängen en tredjedel av dygnet, så är det i sängen som det är ojämförbart störst risk att andas in kvalsterallergen.

Sängmiljön är idealisk. Det är fuktigt, varmt och mörkt och mat finns det i överflöd. När sängen används har den alltid minst 10 procent högre fuktighet än omgivande luft och också cirka 10 grader högre temperatur än luften. Här finns allt kvalster behöver för att trivas.

Inte i luften

Pälsdjursallergen och pollen svävar runt i luften. Det gör inte kvalsterallergen. Det beror på att kvalsterallergenet är tungt i förhållande till sin storlek. När man virvlar upp luften vid städning och bäddning är sängkvalsterpartiklarna luftburna en kort stund, men redan efter 15–20 minuter finns nästan inga allergipartiklar kvar i luften.

Inte i dammtussarna

Om sängkvalster finns i bostaden så överlever de inte i det synliga dammet på golvet utan bara i textilier och stoppningar där de är skyddade mot uttorkning. Eftersom de dessutom söker mörker, så finns de längst ner i mattan och längst in i madrass, kudde och täcke.

Kvalsterallergiproblem kan förekomma i förskolor om barnen sover middag på madrasser och kuddar. Sängkvalsterallergi är inte ett problem i skolor och på arbetsplatser.

Sängkvalster är helt ofarliga och harmlösa. Det är bara de personer som har kvalsterallergi som får problem.

Nästa: Förekomst av kvalster