Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 14

Ordförklaring

Acaricider är substanser som tar död på spindlar.

Allergen är allergiframkallande ämnen.

Allergi och överkänslighet är kroppens förändrade reaktion mot vissa substanser.

Enzym är ytterst specialiserade äggviteämnen som bland annat medverkar i kroppens matsmältning.

Insekticider är substanser som tar död på insekter.

Proteiner är kvävehaltiga ämnen som finns i levande celler.

Primärprevention är förebyggande åtgärder innan en allergi uppstått.

Relativ luftfuktighet visar hur mycket fukt luften innehåller vid en viss temperatur relativt hur mycket den skulle kunna innehålla som mest. När kall utomhusluft med hög relativ fuktighet kommer in i bostaden värms den upp och den relativa luftfuktigheten sjunker.

Sekundärprevention är förebyggande åtgärder eller behandling när allergin utvecklats och man har besvär.

Nästa: Fördjupande information