Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 8

Metoder för bestämning av kvalsterallergen

Det går att undersöka hur mycket kvalster som finns i ett dammsugningsprov från till exempel en madrass. Bestämning av allergenmängden kan göras om läkaren är tveksam om besvären härrör från kvalsterallergi eller har andra orsaker. Testmetoderna anger inte exakt vilka mängder som finns i madrassen, men resultaten ger vägledning om vilka åtgärder som behöver vidtas.

ELISA-test är ett immunologiskt test. Det utförs vid vissa sjukhuslaboratorier, bl.a. Karolinska sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset. Med ELISA kan man mera exakt bestämma kvalsterart och mängd kvalsterallergen.

Testet Indoor® bygger på samma teknik som ELISA, men är inte lika exakt. Testet kan utföras på mottagningen eller hemma. Resultat fås inom 10 minuter och anger låg, medelhög eller hög allergennivå.

Med hjälp av mikroskopi kan antalet kvalster och arten kvalster bestämmas. Tekniken är tidsödande. Metoden används inom forskning men inte för rutinanalyser.

Nästa: Effektiva förebyggande åtgärder