Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 1

Förord

Låt oss också redan från början klargöra att det inte finns något som heter ”dammallergi” och att kvalsterallergi inte har någonting med damm att göra. Idag vet man att det är luftfuktigheten i bostaden som är den avgörande faktorn för överlevnad och tillväxt av sängkvalster.

Allergi mot sängkvalster är den vanligaste allergin i världen och miljoner människor, framförallt i länder med varmt och fuktigt klimat, har besvär av dessa osynliga små spindlar. I Sverige förekommer sängkvalster framförallt i Syd- och Västsverige, och är mindre vanliga i inlandet och norrut. Under de senaste decennierna har sängkvalster ökat över hela landet.

Det är bostadens fuktighet som är den avgörande faktorn för överlevnad och tillväxt av sängkvalster. Fuktigheten påverkas av klimat, bostadens ventilation och eventuella fuktskador.

De regionala olikheterna beror på skillnader i klimat. Syd- och Västsverige har ett naturligt fuktigt klimat som gör att kvalster trivs. Ju längre in i landet och ju längre norrut desto kallare och torrare är klimatet, framförallt vintertid. Ökningen över hela landet antas bero på våra ändrade levnadsvanor och på brister i bostadens ventilation som lett till ökad fuktighet inomhus.

Sängkvalster trivs allra bäst i våra sängar. Därför är allergibesvären störst på natten och morgonen. Besvären medför också dålig sömn.

Vid sängkvalsterallergi är det viktigt att få information om hur man effektivt förebygger besvären. Tidigare inriktade sig åtgärderna på ökad städning, borttagning av heltäckande mattor, vävtapeter, dunkuddar, byte av madrasser mm. En rad undersökningar har visat att dessa åtgärder inte är effektiva.

I medicinska studier har man visat att om man förbättrar ventilationen och minskar risken att andas in kvalsterallergipartiklarna i sängen med hjälp av dokumenterat allergentäta skydd har man fått minskade besvär och minskad medicinförbrukning.

Uppsala i december 2011

Ingegerd Larsson


Denna bok är faktagranskad av överläkare Sören Wille, Barnmedicinska kliniken, Helsingborgs lasarett.

Nästa: Förr och nu