Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 2

Förr och nu

Även om det inte är helt klarlagt menar man att förekomsten av allergisjukdomar har ökat. Hur utvecklingen har varit när man ser bakåt i tiden är osäkert eftersom underlagen är bristfälliga.

Även om vi går oftare till doktorn idag och vi har bättre diagnosmetoder, så menar man att allergierna har ökat, både i Sverige och i den övriga industrialiserade världen. Detta antar man bland annat beror på vår förändrade livsföring i form av andra boende- och kostvanor, men också på att infektionssjukdomarna har minskat avsevärt genom vacciner och antibiotika. En omständighet som stöder detta är att de naturfolk som idag anammar västerländska vanor snabbt får västerländska allergisymtom. När de till exempel börjar använda madrasser och filtar drabbas de av allergi mot sängkvalster, vilket knappt förekom tidigare hos dem.

Så tidigt som på 1920-talet, när kvalsterallergi var okänt, fann man att personer som vistades på sanatorier på hög höjd i Alperna fick förbättrad lungfunktion. På 1990-talet gjordes ett antal studier på kvalsterallergiska barn som flyttades från lågland i Italien, Frankrike och Schweiz till orter på 1500 meter över havet i Alperna. På dessa orter finns kvalsterallergen knappast alls på grund av klimatet. Man fann att de flesta barnen fick betydligt mindre allergibesvär och förbättrad lungfunktion. I senare undersökningar från Danmark förbättrades lungfunktionen hos kvalsterpositiva astmapatienter när de flyttade in i nya, mycket välventilerade bostäder. Många experter menar att dessa studier visar att minskad exponering för kvalsterallergener hos redan allergiska individer har effekt.

På samma sätt kan man se att i länder eller delar av länder, med kallt och torrt klimat, där sängkvalster inte trivs eller överlever är det få kvalsterallergiker och i länder med varmt och fuktigt klimat är kvalsterallergi den vanligaste allergin. I Sverige som är ett långt land med klimatskillnader mellan södra Sverige och norra Sverige ser man, liksom i alpländerna, skillnader inom landet. Det är många kvalsterallergiker i södra Sverige och mycket få i norr.

Man vet att:

Kvalsterallergiska barn som inte utsätts för kvalsterallergen har mindre besvär. Lär dig så mycket som möjligt om sängkvalster så det blir lättare att förstå vilka åtgärder som är effektiva.

Nästa: Om sängkvalster