Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 10

Undvik att andas in allergen i sängen

För att få tillräcklig effekt måste risken att andas in kvalsterallergen i sängen minskas med minst 90 procent. Därför måste alla delar i sängen, madrass, kudde och täcke endera skyddas eller tvättas vid 60 grader minst varannan månad. Madrasserna har ofta de högsta nivåerna eftersom de för det mesta är äldst. Men det finns undersökningar där täcket haft mera allergen än madrass och kudde. Ju äldre madrass, kudde och täcke är desto högre är kvalsterallerginivåerna.

Allergiskydd

Att stoppa in madrass, täcke och kudde i dokumenterat allergentäta skydd är en förstahandsåtgärd vid kvalsterallergi. Med hjälp av skydden undviker man på ett enkelt, snabbt och effektivt sätt risken att andas in kvalsterallergipartiklar som finns i madrass, kudde och täcke. I dag finns allergiskydd i bomull och polyester. Bomullskydden har fördelen att de kan användas utan lakan och örngott.

Medicinskt dokumenterad effekt

En rad internationella och svenska studier på allergentäta skydd, t.ex. Medeca ACb allergiskydd, visar att kvalsterallergennivåerna i sängen minskar med upp till 98-100 procent. Den minskade risken att andas in allergipartiklarna har minskat allergiska och astmatiska symtom och medicinförbrukningen. Effekten har varit större hos barn och ungdomar än hos vuxna.

I en dansk studie halverades behovet av astmamedicin hos kvalsterallergiska barn och ungdomar med hjälp av Medeca ACb allergiskydd. Allergiskydden gav en säkerställd och långsiktig sänkning av steroidmedicineringen och exponeringen av kvalsterallergen. ”Att undvika kvalsterallergen är den mest logiska och effektiva metoden att behandla kvalsterallergiska barn med astma”, konstaterade de danska forskarna.

I en tysk studie minskade allergenexponeringen med mer än 90 procent hos barn som använde Medeca ACb allergiskydd och lungfunktionen förbättrades. Barnen som använde skydd som inte var allergentäta fick ingen förbättring.

Förbättrad lungfunktion hos patienter med Medeca ACb allergiskydd

Referens: Ehnert B. et al.

I en ny svensk uppföljning minskade allergibesvären hos upp till 88 procent av barn som använde Medeca ACb allergiskydd.

Det är viktigt att risken att andas in allergipartiklarna minimeras. Möjligheten att sänka allerginivåerna tillräckligt är mycket stora i Sverige jämfört med länder med fuktigare och varmare klimat och högre allergennivåer.

I undersökningar i Australien och Holland t.ex. har det varit svårt att med förebyggande åtgärder få så låga allergennivåer att besvären minskar.

Dokumenterad allergentäthet


Allergiskydd skall vara allergentäta samtidigt som de andas och effektivt ventilerar bort kroppsfukt.

Allergentätheten, dvs. att inga allergipartiklar passerar igenom skyddet, är den viktigaste egenskapen. Skydden får inte ens släppa igenom de allra minsta allergipartiklarna som kan vara ända ner till 1 mikrometer (en tusendels mm) stora. Allergentätheten skall ha dokumenterats av ett certifierat testlaboratorium.

Allergiskydd skall vara allergentäta samtidigt som de andas och effektivt ventilerar bort kroppsfukt.

God sovkomfort

Det är viktigt att allergiskyddet har god sovkomfort. Bomull är normalt skönare än ett syntet (t ex polyester), då bomullen tar upp fukt bättre.

Ju högre andningsförmåga, desto bättre sovkomfort. Allergiskydd med låg fuktgenomsläpplighet ökar risken för svettning som kan ge besvär för dem som har eksem. Inkontinensskydd av plast marknadsförs ibland som allergiskydd. Dessa har ingen eller låg fuktgenomsläpplighet.

Bra kvalitet och god hållbarhet

Med tanke på kostnader skall allergiskydd ha bra kvalitet och lång livslängd. Allergiskydd som har 10 års garantitid är kostnadseffektiva. Kostnaden per år blir 100-200 kr vilket är lägre än kostnaden för tvättning och köp av nya sängkläder som tvättas sönder.

Även sängen i sommarstugan eller på semesterorten kan ge problem. Ett enklare reseskydd eller en nytvättad sovsäck kan minska tillfälliga problem.

Tvättning

Ett alternativ till allergiskydd är regelbunden tvättning. Tvättemperaturen är viktig. Vid 60 grader dör så gott som alla sängkvalster men vid 40 grader överlever många. Sköljningen måste vara mycket effektiv. Allergenerna är vattenlösliga. De förstörs inte vid tvättningen, utan måste sköljas bort. Det kan vara svårt att få en effektiv sköljning av tjocka sängkläder. Tvättmaskinen måste vara tillräckligt stor och sköljprogrammet kan behöva upprepas.

Tvätta även överkast och prydnadskuddar i sängen regelbundet vid 60 grader. Detsamma gäller mjukisdjur som barn sover med. Kan de inte tvättas vid 60 grader, kan de frysas i två dygn och sedan sköljas i tvättmaskin upprepade gånger.

Sängkvalster dör vid kemtvätt (perkloretylen) men allergenerna förstörs inte utan måste, som vid vattentvätt, sköljas bort. Kemtvätt kan användas när vattentvätt inte är möjlig.

För att kvalsterallergiskydd skall ha effekt måste de ha:

Det finns en rad sängprodukter i handeln som påstås vara allergentäta, kvalsterresistenta och allergisäkra, men som vid testning inte är det.

Nästa: Dålig ventilation bra för kvalster