Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 5

Om förekomst av sängkvalster

Mest i Syd- och Västsverige

Sängkvalster förekommer i en majoritet av bostäderna i Syd- och Västsverige på grund av det naturligt fuktiga klimatet. I inlandet och norrut, med kallare och torrare klimat, är sängkvalster mindre vanliga.

I undersökningar från Sydsverige var 40–50 procent av de allergiska barnen och 75 procent av de astmatiska barnen kvalsterpositiva. I inlandet var 10–20 procent av de allergiska barnen positiva och i Norrland ännu färre.

Mest i småhus med dålig ventilation

Allergi mot sängkvalster har ökat under de senaste decennierna. Ökningen över hela landet anses bero på bristfällig ventilation och ändrade boendevanor.

Undermålig ventilation medför att den fukt som tillförs bostaden inte ventileras bort. Enligt Boverket är luftomsättningen för dålig i en majoritet av våra bostäder. Undersökningar har visat att ventilationen generellt sett är sämre i småhus än i flerbostadshus.

Samtidigt som luftomsättningen i våra bostäder har minskat, har vi ändrat boendevanorna och tillför alltmer fukt till bostaden. Vi badar och duschar oftare, hänger tvätt inomhus, använder disk- och tvättmaskiner och torktumlare och torkskåp med frånluft som går ut i bostaden.

Nästa: Symtom och diagnos