Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 9

Effektiva förebyggande åtgärder

Grunden för behandling av allergier och allergisk astma är att undvika de allergen man har besvär av.

Med kunskap om levnadsbetingelser och ett stort antal medicinska studier har allergologer och expertgrupper enats om att det är fukten som är den viktigaste tillväxtfaktorn för kvalster. Dessa allergiframkallande små spindlar överlever inte i synligt damm på golvet, utan bara i tjocka textilier, mattor och stoppade möbler i bostäder med hög fuktighet. Hög fuktighet beror i sin tur på fuktigt klimat, dålig ventilation och/eller fuktskador.

Allergen från kvalster finns inte i luften, utan det är först när man ligger i många timmar nära något som innehåller kvalster som man andas in allergipartiklarna. Normalt är den egna sängen den största allergenkällan. Och eftersom man ligger i sängen en tredjedel av dygnet, så är det där den största exponeringen sker. Därför blir sängen ett problem, men normalt inte mattan och vardagsrumssoffan.

Så minskar du allergibesvären:

Minska risken för att andas in allergen i sängen. Stoppa in madrass, täcke och kudde i allergentäta skydd med medicinskt dokumenterad effekt eller tvätta sängkläder som inte skyddas vid 60 grader minst varannan månad.

Håll luftfuktigheten under 45 procent under så stor del av året som möjligt med hjälp av god ventilation. Öppna ventiler och rengör ventilationsdon. Åtgärda fuktskador.

Nästa: Undvika att andas in allergen i sängen