Hem > Alla kapitel > Beställ boken
Kapitel 13

Sammanfattning

Det är fukten som är problemet vid sängkvalsterallergi. Sängkvalster överlever inte i synligt damm på golvet utan bara i tjocka textilier, mattor och stoppade möbler i en bostad med hög fuktighet. Hög fuktighet beror på fuktigt klimat, dålig ventilation och/eller fuktskador.

Allergen från sängkvalster finns inte i luften, utan det är först när man ligger i många timmar nära något som innehåller sängkvalster som man riskerar att andas in allergipartiklarna. Den egna sängen är den största allergenkällan. Eftersom man ligger i sängen en tredjedel av dygnet, så är det också här den största exponeringen sker. Sängen blir ett problem, men inte mattan och vardagsrumssoffan.

De viktigaste åtgärderna vid en sängkvalsterallergi är att skydda eller tvätta madrass, täcke och kudde, och att säkerställa att ventilationen är bra.

Nästa: Ordförklaring